مشکل در ادیتور انجمن

با سلامادیتور جدید انجمن ها دچار مشکل شده که برای حل مشکل همان ادیتور قبلی رو ...

با سلام

ادیتور جدید انجمن ها دچار مشکل شده که برای حل مشکل همان ادیتور قبلی رو گذاشتیم تا زمانی که مشکل این ادیتور حل بشه.

ادیتور جدید توی انجمن هایی که تبلیغات وجود داشت نمایش داده نمیشد و نمیشد تایپیک ارسال کرد.
تا چند روز دیگه مشکل حل میشه و ادیتور جدید رو نصب میکنیم.

غیر فعال کردن موقتی قسمت ارسال ایمیل به خبرنامه و ارسال ایمیل به کاربران که تا چند رو دیگه دوباره فعال میشه و کاربران میتوانند مثل قبل ایمیل ارسال کنند.

مطالب مرتبط با پست جاری

کد امنیتی