ابتدا در جی میل ثبت نام کنید و بعد از ورود به حساب کاربری جی میل طبق مراحل زیر اقدام کنید.

1 - کلیک روی تنظیمات و رفتن به قسمت Fowrwarding and POP/IMAP و فعال کردن موارد نشانه گذاری شده در تصویر زیر

2-کلیک بروی پروفایل جی میل و رفتن به قسمت Manage your google accont

در این مرحله شماره تلفن خود را وارد کنید و بعد از دریافت کد آن را جهت تایید شماره موبایل وارد کنید.

آخرین آموزش های ارسال شده.