برای تغییر متن صفحه قبل و بعد از کد جاوا اسکریپت زیر در اخر قالب خود استفاده کنید

<script>
    chanage_text_page();
    function chanage_text_page(){
		if( document.querySelector('.rb_previous_page') ) document.querySelector('.rb_previous_page').innerHTML = ' < ';
		if( document.querySelector('.rb_next_page') ) document.querySelector(".rb_next_page").innerHTML = ' > ';
    };
</script>

نتیجه


آخرین آموزش های ارسال شده.