سلام

شرایط قرارا گرفتن در لیست بروز شده ها

1 - از زمان ایجاد سایت 10 روز گذشته باشد.

2 - بیشتر از 10 مطلب ارسال شده باشد.

در صورتی که این دو شرایط را داشته باشد در لیست بروز شده ها قرار میگیرد و اگر باز هم در لیست بروز شده ها قرار نگرفت ممکن است به دلایل زیر باشد.

1 - انتخاب عنوان مستهجن برای سایت.

2 - ایجاد سایت تبلیغاتی.

3 - گذاشتن کد انتقال به سایتی دیگر.

آخرین آموزش های ارسال شده.